Demontaż i utylizacja eternitu

Szkodliwy azbest nadal znajduje się na wielu dachach i elewacjach, a jego usuwanie trzeba przeprowadzić zgodnie z prawem. Masz problem z eternitem na dachu? Skorzystaj z naszych usług i pozbądź się go szybko i bezproblemowo. Samodzielne usuwanie eternitu jest niezgodne z prawem, ale przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia, a powstałe odpady muszą trafić na specjalnie przygotowane składowiska, dlatego konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów. Nie zwlekaj, zajmij się tym problemem już teraz z naszą pomocą.

Legalna utylizacja eternitu

Usuwanie eternitu może być przeprowadzone tylko przez firmy posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, a nasza firma posiada takie zezwolenie od 2010 roku. Koncesjonowana firma zachowuje wszelkie środki ostrożności, dzięki czemu azbestowy pył nie stanowi zagrożenia ani dla pracowników, ani dla mieszkańców. W trakcie prac azbest zostaje zneutralizowany odpowiednim preparatem, który skleja jego włókna, a następnie płyty trafiają do szczelnych worków, w których są wywożone na dedykowane składowiska.

Formalności przy utylizacji

Proces usuwania azbestu jest ściśle określony w przepisach, zgodnie z nimi na przynajmniej siedem dni przed rozpoczęciem prac zawiadamiamy inspektora nadzoru budowlanego, inspektora sanitarnego oraz gminnego inspektora pracy. Zamiar usunięcia musi zostać zgłoszony również właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po zakończeniu prac wystawiamy natomiast zaświadczenie o demontażu azbestu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz prawidłowym oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. To zaświadczenie wraz z rachunkiem za usługę stanowią potwierdzenie legalności utylizacji, a dodatkowo mogą być podstawą do ubiegania się o refundację, jeśli w danej gminie funkcjonuje program dofinansowań. Taka refundacja może pokryć nawet 100% kosztów!

Proces demontażu i utylizacji eternitu

Pylenie azbestu jest na tyle dużym zagrożeniem dla zdrowia, że cały proces usuwania musi być pod ścisłą kontrolą. Teren, na którym odbywa się demontaż powinien zostać odgrodzony taśmą oraz oznaczony tablicą informującą o pracach przy azbeście. W trakcie prac na tym terenie mogą przebywać jedynie pracownicy specjalistycznej firmy, ubrani w jednorazowe kombinezony oraz maski chroniące przed pyleniem. Zabezpieczone powinny też zostać wszystkie drzwi i okna, którymi pył mogłby dostać się do wnętrza budynku. Na początek pokrycie dachu zostaje zwilżone wodą, a następnie delikatnie odrywa się płyty od podłoża, zaczynając od kalenicy. Prace muszą być ostrożne, by minimalizować łamanie się płyt i związane z nim pylenie. Zdemontowane płyty układa się na paletach i zwilża, a odsłonięty pokład dachowy zostaje spłukany i zamieciony. Palety zostają szczelnie opakowane folią, właściwie oznaczone, a następnie wywiezione na składowisko.

Jak przebiega współpraca w zakresie usuwania eternitu?

Jako profesjonalna firma z bogatym doświadczeniem i dużą grupą zadowolonych Klientów, możemy zaoferować pełen zakres wsparcia w zakresie demontażu oraz usunięcia eternitu. Proponujemy:

  • ocenę stanu technicznego,

  • demontaż, usunięcie, zabezpieczenie, oczyszczenie i zebranie eternitu,

  • transport i unieszkodliwienie zebranego materiału,

  • zgłoszenie prac do odpowiednich instytucji,

  • stworzenie kosztorysu,

  • wystawienie odpowiednich dokumentów,

  • pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

Zagrożenie pyłem azbestowym nie powinno być bagatelizowane, niestety nadal znajdują się osoby, które próbują podjąć się takich prac samodzielnie. Aktualnie jest to mocno ograniczone dzięki dokładnemu ewidencjonowaniu budynków pokrytych azbestem, ale niektórzy mimo to próbują pozbyć się eternitu, np. zakopując go na działce. Są to działania niezgodne z prawem, ale przede wszystkim stanowiące duże zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu.

Wybierz naszą ofertę, a szybko zapomnisz o problemie z eternitem!

#usuwanie eternitu #usuwanie azbestu #demontaż wyrobów zawierających azbest